Jachttraining

Bij de jachthondentraining is het van belang daar zo vroeg mogelijk met je hond mee te beginnen. We hebben dan ook een speciaal daarop aangepaste puppytraining (voor honden tot 5 maanden). Daarna kunnen de honden achtereenvolgens de C-, B- en A-trainingen volgen die zich richten op het wedstrijdprogramma van de KNJV, waaronder ook de Meervoudige Apporteer Proeven (MAP).
Omdat het aantal cursisten per training gelimiteerd is, is doorstroming naar een vervolgtraining niet gegarandeerd en mede afhankelijk van de behaalde trainingsresultaten.
In principe kunnen alle jachthondenrassen en kruisingen hiervan deelnemen, echter, kruisingen moeten er rekening mee houden dat ze niet aan alle officiële wedstrijden mee mogen doen.

Puppytraining jachthonden
Start Puppytraining vanaf 8 weken. Deze wordt het gehele jaar gegeven. (Instroom is altijd mogelijk) De training gebeurt via een 10 lessen cyclus. Wanneer de pup een niveau bereikt heeft wordt deze afgesloten met een beoordeling. Vervolgens kan men bij de volgende groep weer instromen!!!
Bij de puppytraining laten we de pup kennis maken met allerlei soorten wildgeur, en we laten hem op een speelse manier wennen aan 'het schot'. Ook aan neusgebruik wordt veel aandacht besteed en er wordt gewerkt met gebruik van de fluit en bijbehorende handsignalen.

Jachttraining
De verdere jachttrainingen beginnen elk jaar in maart en duren 4 maanden.
Eind juni wordt dit trainingsseizoen afgesloten met een onderlinge wedstrijd.
Daarna is er voor diegenen die aan wedstrijden meedoen de mogelijkheid om in de maanden juli en augustus aan een vervolgtraining deel te nemen.


Vervolgtraining

Er is voor de vervolgcursussen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Cursisten die hebben deelgenomen aan de voorjaarscursus van Konsequent hebben voorrang.

Wintertraining
Bij voldoende deelname zullen er in de maanden januari en februari een 4 tal lessen worden gegeven ter voorbereiding op de voorjaarscursus.

Privé Training

Soms is het prettig bepaalde trainingen één op één te doen
Hierbij denken wij aan Appél,omgang met het apport, steadiness en waterwerk.
Voor informatie even contact opnemen met het secretariaat of één van de instructeurs.

Heeft u vragen over één van deze cursussen, neem dan contact op met Willie Peek (0481 464354) of Ben Fokkink (0610588610). Ook kunt u de vraag neerleggen bij ons secretariaat en wij zorgen dat u zo spoedig mogelijk antwoord krijgt.

Naar boven